COleControl::GetClassID

wirtualne HRESULT Procedura GetClassID ( LPCLSID pclsid ) = 0;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli połączenie nie zostało zakończone pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pclsid

Wskaźnik do lokalizacji identyfikator klasy.

Uwagi

Wywoływany przez ram aby pobrać identyfikator klasy OLE formantu. Zwykle realizowane przez makro IMPLEMENT_OLECREATE_EX.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index