COleControl::GetBorderStyle

krótki GetBorderStyle ( );

Wartość zwracany

1 Jeśli formant ma obramowanie normalnej; 0, jeśli formant ma bez obramowania.

Uwagi

Ta funkcja implementuje funkcję Get z kontroli zapasów właociwooć BorderStyle.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetBorderStyle, COleControl::OnBorderStyleChanged

Index