COleControl::GetAppearance

krótki GetAppearance ( );

Wartość zwracany

Wartość zwracany określa bieżące ustawienie wyglądu jako wartość krótkie (VT_I2), jeśli kończy się pomyślnie. Ta wartość jest równa zero, jeśli wygląd formantu jest płaskie i 1, jeśli wygląd formantu jest 3D.

Uwagi

Ta funkcja implementuje funkcję Get z kontroli zapasów właściwości wyglądu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetAppearance, COleControl::OnAppearanceChanged

Index