COleControl::FireReadyStateChange

nieważne FireReadyStateChange ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji na ogień zdarzenia z bieżącą wartość stanie gotowości kontroli. Stan gotowości może mieć jedną z następujących wartości:

READYSTATE_UNINITIALIZED

Stan inicjowania domyślny

READYSTATE_LOADING

Kontrola jest obecnie ładowania jego właściwości

READYSTATE_LOADED

Kontrola została zainicjowana

READYSTATE_INTERACTIVE

Formant ma za mało danych na interaktywne, ale nie wszystkie asynchronicznych danych jest jeszcze załadowana

READYSTATE_COMPLETE

Formant ma wszystkie jego dane

Umożliwia określenie gotowość bieżącego formantu GetReadyState.

InternalSetReadyState zmiany stanie gotowości do wartości dostarczonych, następnie wywołuje FireReadyStateChange.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetReadyState, COleControl::InternalSetReadyState

Index