COleControl::FireKeyUp

nieważne FireKeyUp ( USHORT * pnChar, krótkim nShiftState );

Parametry

pnChar

Wskaźnik wartości kod klucza wirtualnego wydany klucza.

nShiftState

Zawiera kombinacji następujących flag:

Uwagi

Wywołana w ramach po zwolnieniu klawisza, gdy formant niestandardowy jest aktywny interfejsu użytkownika w kontenerze. Jeśli zdarzenie jest zdefiniowana jako niestandardowe zdarzenie, można określać, kiedy zdarzenie jest zwolniony.

Automatyczne wystrzeliwanie zdarzenie KeyUp występuje, formantu zdarzenie mapę musi mieć zapasów zdarzenie KeyUp, definicja.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::FireKeyDown, COleControl::FireKeyPress, COleControl::OnKeyUpEvent

Index