COleControl::FireKeyDown

nieważne FireKeyDown ( USHORT * pnChar, krótkim nShiftState );

Parametry

pnChar

Wskaźnik wartości kod klucza wirtualnego naciśnięty klawisz.

nShiftState

Zawiera kombinacji następujących flag:

Uwagi

Wywołana w ramach po naciśnięciu klawisza podczas kontrola UI aktywny. Jeśli zdarzenie jest zdefiniowana jako niestandardowe zdarzenie, można określać, kiedy zdarzenie jest zwolniony.

Automatyczne wystrzeliwanie zdarzenia KeyDown, formantu zdarzenie mapę muszą posiadać zapasów zdarzenie KeyDown, definicja.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::FireKeyUp, COleControl::FireKeyPress, COleControl::OnKeyPressEvent

Index