COleControl::FireError

nieważne FireError ( SCODE scode, LPCTSTR lpszDescription, UINT nHelpID = 0 );

Parametry

scode

Wartość kodu sta&nu należy podać. Aby uzyskać pełną listę możliwych kodów zobacz articlenbsp; Formantów ActiveX: zaawansowane tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

lpszDescription

Opis błąd raportowany.

nHelpID

Identyfikator pomocy błąd raportowany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji na ogień zapasów zdarzenia błędu. Stwarza to sposób sygnalizacji, w odpowiednich miejscach w kodzie, że wewnątrz formantu wystąpił błąd. W przeciwieństwie do innych zapasów zdarzeń, takich jak kliknięcie lub MouseMove błąd nigdy nie jest zwolniony w ramach.

Aby zgłosić błąd, który występuje podczas funkcji get właściwości, właściwość zestaw funkcji, lub automatyzacja, wywołanie metody COleControl::ThrowError.

Wykonanie zdarzenia błędu Stock formantu OLE używa wartości SCODE . Jeśli Twój kontroli używa tego zdarzenia i jest przeznaczony do wykorzystania w języku Visual Basic 4.0, zostanie wyświetlony błędów, ponieważ wartość SCODE nie jest obsługiwana w języku Visual Basic.

Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie zmienić parametr SCODE formantu.Wykładowcom pliku do długich. Ponadto wszelkie zdarzenia niestandardowego, metody lub właściwości, który korzysta z parametrem SCODE powoduje ten sam problem.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::DisplayError

Index