COleControl::FireDblClick

nieważne FireDblClick ( );

Uwagi

Wywoływany przez ramy, gdy wskaźnik myszy zostanie dwukrotnie kliknięty aktywnej kontroli. Jeśli zdarzenie jest zdefiniowana jako niestandardowe zdarzenie, można określać, kiedy zdarzenie jest zwolniony.

Automatyczne wypalania zdarzenia DblClick występuje, formantu zdarzenie mapę muszą posiadać zapasów zdarzenia DblClick zdefiniowane.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::FireClick, COleControl::FireMouseDown, COleControl::FireMouseUp

Index