COleControl::FireClick

nieważne FireClick ( );

Uwagi

Wywołana w ramach po kliknięciu myszą nad aktywny formant. Jeśli zdarzenie jest zdefiniowana jako niestandardowe zdarzenie, można określać, kiedy zdarzenie jest zwolniony.

Automatyczne wystrzeliwanie zdarzenie Click występują, formantu zdarzenie mapę muszą posiadać zapasów zdarzenia Click, definicja.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::FireDblClick, COleControl::FireMouseDown, COleControl::FireMouseUp

Index