COleControl::ExchangeVersion

BOOL ExchangeVersion ( CPropExchange * pPX, DWORD dwVersionDefault, BOOL bConvert = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa funkcji udało się; przeciwnym.

Parametry

pPX

Wskaźnik do obiektu CPropExchange . Ramach dostarcza ten obiekt, aby ustanowić kontekst wymiany właściwości, łącznie z jego kierunek.

dwVersionDefault

Numer wersji formantu.

bConvert

Wskazuje, czy trwałe dane, powinny być przeliczane na format najpóźniej podczas zapisywania lub utrzymać w tym samym formacie, który został załadowany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do serializowania lub zainicjować Państwo informacje o wersji formantu. Zazwyczaj będzie to pierwsza funkcja wywoływana przez zastępowania formantu COleControl::DoPropExchange. Podczas ładowania, ta funkcja otrzymuje numer wersji trwałe dane i odpowiednio ustawia atrybutu wersji obiektu CPropExchange . Podczas zapisywania, funkcja ta zapisuje numer wersji trwałych danych.

Aby uzyskać więcej informacji o trwałości i przechowywanie wersji, zobacz artykuł formantów ActiveX: Serializacja w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::DoPropExchange

Index