COleControl::ExchangeStockProps

nieważne ExchangeStockProps ( CPropExchange * pPX );

Parametry

pPX

Wskaźnik do obiektu CPropExchange . Ramach dostarcza ten obiekt, aby ustanowić kontekst wymiany właściwości, łącznie z jego kierunek.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do serializowania lub zainicjować stanu zapasów właściwości formantu. Ta funkcja nazywa się zazwyczaj poprzez wdrożenie domyślne COleControl::DoPropExchange.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::DoPropExchange

Index