COleControl::ExchangeExtent

BOOL ExchangeExtent ( CPropExchange * pPX );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja następcą; przeciwnym.

Parametry

pPX

Wskaźnik do obiektu CPropExchange . Ramach dostarcza ten obiekt, aby ustanowić kontekst wymiany właściwości, łącznie z jego kierunek.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do serializowania lub zainicjować Państwo zakresu formantu (jego wymiary w jednostkach HIMETRIC ). Ta funkcja nazywa się zazwyczaj poprzez wdrożenie domyślne COleControl::DoPropExchange.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::DoPropExchange

Index