COleControl::EnableSimpleFrame

nieważne EnableSimpleFrame ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji umożliwiających charakterystyczny prostym klatkę dla formantu OLE. Cecha ta umożliwia sterowanie do obsługi wizualnej zamknięcia innych formantów, ale nie jest prawdą OLE zamknięcia. Przykładem może być pole grupy z kilku formantów wewnątrz. Te formanty nie są OLE zawarte, ale są w tym samym polu grupy.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index