COleControl::DrawMetafile

niew&ażne DrawMetafile (CDC * kontrolera pDC, CRectamp; rc);

Parametry

pDC

Wskaźnik do kontekstu urządzenia metafile.

rc

Prostokątny obszar wyciągnąć.

Uwagi

Wywołany przez ramy, kiedy kontekstu urządzenia metaplik jest używany.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnDraw, COleControl::DrawContent, COleControl::OnDrawMetafile

Index