COleControl::DrawContent

niew&ażne DrawContent ( CDC * pDC, CRectamp; rc );

Parametry

pDC

Wskaźnik do kontekstu urządzenia.

rc

Prostokątny obszar wyciągnąć.

Uwagi

Wywołany w ramach po wygląd formantu musi zostać zaktualizowany. Ta funkcja wymaga bezpośrednio wykonać funkcji OnDraw.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnDraw, COleControl::DrawMetafile, COleControl::OnDrawMetafile

Index