COleControl::DoPropExchange

wirtualne nieważne DoPropExchange ( CPropExchange * pPX );

Parametry

pPX

Wskaźnik do obiektu CPropExchange . Ramach dostarcza ten obiekt, aby ustanowić kontekst wymiany właściwości, łącznie z jego kierunek.

Uwagi

Wywoływany przez ramy podczas załadunku lub przechowywania formant z reprezentacją trwałego magazynu, takich jak zestaw strumienia lub właściwości. Ta funkcja powoduje zwykle wzywa do rodziny PX_ funkcji ładowania lub przechowywania określonych zdefiniowane przez użytkownika właściwości formantu OLE.

Jeśli Kreator kontroli zostało wykorzystane do tworzenia projektu formantu OLE, zastąpiona wersja ta funkcja będzie serializować zapasów właściwości obsługiwane przez COleControl w wyniku wywołania funkcji bazowej klasy COleControl::DoPropExchange. Podczas dodawania zdefiniowane przez użytkownika właściwości formantu OLE trzeba będzie zmodyfikować tę funkcję do serializowania nowe właściwości. Aby uzyskać więcej informacji na temat serializacji, zobacz artykuł formantów ActiveX: Serializacja w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też PX_Bool, PX_Short

Index