COleControl::DoClick

nieważne DoClick ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do symulacji akcję kliknij przycisk myszy na formancie. Wykonać funkcji członek COleControl::OnClick zostanie wywołana i zapasów zdarzenie Click zostanie zwolniony, jeśli obsługiwane przez formant.

Ta funkcja jest obsługiwana przez klasy bazowej COleControl jako metodę zapasów, o nazwie DoClick. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł formantów ActiveX: metody w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnClick

Index