COleControl::DisplayError

wirtualne nieważne DisplayError ( SCODE scode, LPCTSTR lpszDescription, LPCTSTR lpszSource, LPCTSTR lpszHelpFile, UINT nHelpID );

Parametry

scode

Wartość kodu stanu należy podać. Aby uzyskać pełną listę możliwych kodów, zobacz artykuł formantów ActiveX: Tematy zaawansowane w Visual C++ Programmer's Guide.

lpszDescription

Opis błąd raportowany.

lpszSource

Nazwa modułu, generowanie błędu (zazwyczaj nazwa modułu formantu OLE).

lpszHelpFile

Nazwa pliku pomocy, zawierające opis błędu.

nHelpID

Identyfikator ID kontekstu Pomoc błąd raportowany.

Uwagi

Wywołana w ramach zapasów zdarzenie błędu została poddana obróbce (chyba że obsługi zdarzeń zostało pominięte ekranu błędu). Domyślne zachowanie wyświetla okno komunikatu zawierającego opis błędu, zawartych w lpszDescription.

Zastąpić tę funkcję, aby dostosować sposób wyświetlania błędów.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::FireError

Index