COleControl::COleControl

COleControl ( );

Uwagi

Tworzy obiekt COleControl . Tej funkcji zazwyczaj nie jest nazywany bezpośrednio. Zamiast tego formantu OLE jest zwykle tworzone przez jego Fabryczna klasa.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index