COleControl::ClipCaretRect

BOOL ClipCaretRect ( LPRECT lpRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpRect

Na wejściu, wskaźnika do struktury RECT zawiera obszar daszek do skorygowania. W danych wyjściowych, skorygowanej daszek obszaru lub NULL jeśli karetka prostokącie zostanie całkowicie przykryty.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dopasować karetka prostokącie, jeżeli jest całkowicie lub częściowo pokryte przez obiekty nachodzące na siebie, nieprzezroczysty. Daszek jest migającym linii, blok lub bitmapa, że zazwyczaj wskazuje, gdzie zostanie wstawiony tekst lub grafikę.

Obiekt bez okien bezpiecznie nie można pokazać daszek bez sprawdzania, czy pierwszy czy daszek jest częściowo lub całkowicie ukryty przez nakładających się obiektów. W celu uczynienia że możliwe, obiektu można użyć ClipCaretRect Aby uzyskać daszek dostosowane (zmniejszone) zapewnienie mieścił się on w jest wycinany obszar.

Obiekty tworzenie daszek powinny przedłożyć prostokąta daszek ClipCaretRect i narzędzie Prostokąt dostosowane do wstawienia. Jeśli daszek całkowicie jest ukryty, ta metoda będzie zwracać wartość FAŁSZ i daszek nie powinno być wykazywane w ogóle w tym przypadku.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index