COleControl::ClientToParent

wirtualnej ClientToParent void ( LPCRECT lprcBounds, LPPOINT pPoint ) stała;

Parametry

lprcBounds

Wskaźnik granice formantu OLE w kontenerze. Nie obszaru klienckiego, ale obszar całego kontroli, włącznie z obramowaniami i pasków przewijania.

pPoint

Wskaźnik do punktu obszaru klienta OLE przetłumaczona na współrzędnych obiektu nadrzędnego (kontener).

Uwagi

Wywołanie tej funkcji umożliwia translację współrzędnych pPoint do współrzędnych nadrzędnych. Wejściowy pPoint jest względem pochodzenia obszaru klienckiego formantu OLE (górny lewy róg obszaru klienckiego formantu). Na wyjściu pPoint jest względem pochodzenia nadrzędnego (górny lewy róg kontenera).

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::ParentToClient, COleControl::GetClientOffset

Index