COleControl::BoundPropertyChanged

nieważne BoundPropertyChanged ( DISPID dispid );

Parametry

dispid

Identyfikator wysyłki powiązane właściwości formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zasygnalizować, że zmieniła się wartość właściwości powiązanego. Muszą być o nazwie, każdorazowo wartość zmiany właściwości, nawet w przypadkach, gdy zmiana nie została dokonana za pośrednictwem właściwości metody. Należy szczególnie pamiętać, powiązane właściwości, które są mapowane na zmienne składowe. Dowolnej chwili takiego Państwa zmiany zmiennej BoundPropertyChanged musi zostać wywołana.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::BoundPropertyRequestEdit

Index