COleControl::AmbientUserMode

BOOL AmbientUserMode ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pojemnik jest w trybie użytkownika; inny sposób 0 (w trybie projektowania). Jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana, funkcja ta zwraca 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy kontener jest w trybie projektowania lub w trybie użytkownika. Na przykład kontener może ustawić to false w trybie projektowania.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::AmbientUIDead

Index