COleControl::AmbientUIDead

BOOL AmbientUIDead ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli formant powinien odpowiedzieć na działania interfejsu użytkownika; przeciwnym razie 0. Jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana, funkcja ta zwraca 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu ustalenia, czy kontener chce kontroli reagowanie na działania interfejsu użytkownika. Na przykład kontener może ustawić to do Prawda w trybie projektowania.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::AmbientUserMode

Index