COleControl::AmbientTextAlign

krótki AmbientTextAlign ( );

Wartość zwracany

Stan otoczenia Właociwooć TextAlign kontenera. Jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana, funkcja ta zwraca 0.

Poniżej znajduje się lista prawidłowych wartości zwracanej:

Wartość zwracany Znaczenie
0 Wyrównanie ogólne (liczby do prawej tekst do lewej).
1 Wyjustowany do lewej
2 Centrum
3 Wyjustowany do prawej

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia wyrównanie tekstu otaczającego preferowane przez kontener kontroli. Ta właściwość jest dostępna dla wszystkich formantów osadzone i jest zdefiniowana przez kontener. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagany do obsługi tej właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index