COleControl::AmbientShowHatching

BOOL AmbientShowHatching ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kreskowane wzorzec powinien być wyświetlany; przeciwnym razie 0. Jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana, funkcja ta zwraca zera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy kontener pozwala formantu, aby wyświetlić sam z kreskowanym wzorek, gdy aktywny interfejsu użytkownika. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagany do obsługi tej właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::AmbientShowGrabHandles

Index