COleControl::AmbientShowGrabHandles

BOOL AmbientShowGrabHandles ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli mają być wyświetlane uchwyty; przeciwnym razie 0. Jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana, funkcja ta zwraca zera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy kontener pozwala formantu, aby wyświetlić uchwyty dla siebie podczas aktywnego. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagany do obsługi tej właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::AmbientShowHatching

Index