COleControl::AmbientScaleUnits

CString AmbientScaleUnits ( );

Wartość zwracany

Ciąg zawierający otoczenia ScaleUnits kontenera. Jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana, funkcja ta zwraca ciąg o zerowej długości.

Uwagi

Kontenerem otoczenia ScaleUnits właściwość może służyć do wyświetlania pozycji lub wymiary, oznaczone wybranej jednostki, takie jak twipów lub centymetry. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagany do obsługi tej właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::TransformCoords

Index