COleControl::AmbientLocaleID

Identyfikator LCID AmbientLocaleID ( );

Wartość zwracany

Wartość kontenera identyfikator ustawień regionalnych właściwości, jeśli istnieją. Jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana, funkcja ta zwraca 0.

Uwagi

Formant można użyć identyfikator ustawień regionalnych na dostosowanie jej interfejs użytkownika dla określonych ustawień regionalnych. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagany do obsługi tej właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index