COleControl::AmbientForeColor

OLE_COLOR AmbientForeColor ( );

Wartość zwracany

Bieżąca wartość kontenerem otoczenia Właociwooć ForeColor, ewentualne. Jeśli nie obsługiwany, funkcja ta zwraca kolor tekstu zdefiniowanych w systemie Windows.

Uwagi

Otoczenia Właociwooć ForeColor jest dostępny dla wszystkich formantów i jest zdefiniowana przez kontener. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagany do obsługi tej właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::AmbientBackColor, COleControl::GetForeColor, COleControl::TranslateColor

Index