COleControl::AmbientFont

LPFONTDISP AmbientFont ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik kontenerem otoczenia czcionki wysyłki interfejsu. Domyślną wartością jest NULL. Jeżeli zwrot nie jest równa NULL, jest odpowiedzialna za dopuszczanie czcionki, wywołując jego IUnknown::Release Członkowskie funkcji.

Uwagi

Otoczenia własności Font jest dostępny dla wszystkich formantów i jest zdefiniowana przez kontener. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagany do obsługi tej właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetFont, COleControl::SetFont

Index