COleControl::AmbientBackColor

OLE_COLOR AmbientBackColor ( );

Wartość zwracany

Bieżąca wartość kontenerem otoczenia właściwość BackColor, ewentualne. Jeśli właściwość nie jest obsługiwana, funkcja ta zwraca kolor tła zdefiniowanych w systemie Windows.

Uwagi

Właściwość BackColor otoczenia jest dostępny dla wszystkich formantów i jest zdefiniowana przez kontener. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagany do obsługi tej właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::TranslateColor, COleControl::GetBackColor, COleControl::AmbientForeColor

Index