Członkowie klasy COleCmdUI

Konstruktory

COleCmdUI Obiekt COleCmdUI.

Overridables

Włącz Ustawia lub czyści flagę polecenie Włącz.
SetCheck Ustawia stan przełącznik wł. / wył. polecenie.
SetText Zwraca tekst ciąg nazwy lub stan polecenia.

Omówie&nie COleCmdUI |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index