COleCmdUI::SetText

wirtualne nieważne SetText ( LPCTSTR lpszText );

Parametry

lpszText

Wskaźnik tekst ma być używane przy użyciu polecenia.

Uwagi

Wywołanie ta funkcja zwraca tekst ciąg nazwy lub stan polecenia.

Omówie&nie COleCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleCmdUI::SetCheck

Index