COleCmdUI::SetCheck

wirtualne nieważne SetCheck ( int nCheck = 1 );

Parametry

nCheck

Wartość określającą Państwo ustawić przełącznik wł. / wył. polecenia. Wartości są:

Wartość Opis
1 Ustawia polecenia za.
2 Ustawia polecenia na nieokreślony; Państwo nie może być ustalona, ponieważ atrybut tego polecenia jest zarówno na, jak i poza Państwa w wyborze odpowiednich.
każda inna wartość Ustawia polecenia wył.

Uwagi

Wywoływać tej funkcji do ustawiania stanu przełącznik wł. / wył., polecenie.

Omówie&nie COleCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleCmdUI::SetText

Index