COleCmdUI::Enable

wirtualne nieważne Włączyć ( BOOL bOn = TRUE );

Parametry

bOn

Wskazuje, czy polecenie skojarzone z obiektem COleCmdUI powinny być włączone lub wyłączone. Nonzero umożliwia polecenie; 0 wyłącza polecenie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, należy ustawić flagę polecenie Obiekt COleCmdUI do OLECOMDF_ENABLED, która opowiada interfejsu, że polecenie jest dostępne i włączony, lub czyści flagę polecenia.

Omówie&nie COleCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index