COleCmdUI::COleCmdUI

COleCmdUI ( OLECMD * rgCmds, ULONG cCmds, Stała GUID * pGroup );

Parametry

rgCmds

Lista obsługiwanych poleceń skojarzone z podanym identyfikatorem GUID. Struktura OLECMD kojarzy poleceń z flagami, polecenie.

cCmds

Liczba poleceń w rgCmds.

pGroup

Wskaźnik na identyfikator GUID, który identyfikuje zestaw poleceń.

Uwagi

Tworzy obiekt COleCmdUI związane z poleceniem określonego interfejsu użytkownika. Obiekt COleCmdUI udostępnia interfejs programistyczny do aktualizowania obiektów DocObject obiektów interfejsu użytkownika, takich jak elementy menu lub przyciski pasek sterowania. Obiektów interfejsu użytkownika może być włączone, wyłączone, zaznaczone lub wyczyszczone za pośrednictwem obiektu COleCmdUI.

Omówie&nie COleCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index