COleClientItem::SetPrintDevice

BOOL SetPrintDevice ( Stała DVTARGETDEVICE * od początku okresu );

BOOL SetPrintDevice ( const PRINTDLG * ppd );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

od początku okresu

Wskaźnik do struktury danych DVTARGETDEVICE , który zawiera informacje o nowe urządzenie docelowe drukowania. Może być NULL.

ppd

Wskaźnik do PRINTDLG struktury danych, który zawiera informacje o nowe urządzenie docelowe drukowania. Może być NULL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zmienić urządzenie docelowe drukowania dla tego elementu. Ta funkcja Aktualizacje urządzenie docelowe drukowania dla towaru, ale nie odświeżania pamięci podręcznej prezentacji. Do aktualizacji pamięci podręcznej prezentacji dla elementu, wywołanie UpdateLink.

Argumenty dla tej funkcji zawierają informacje, używanym przez OLE system do identyfikacji urządzenia docelowego. Struktura PRINTDLG zawiera informacje, których system Windows używa do zainicjowania wspólne okno dialogowe Drukuj. Po użytkownik zamyka okno dialogowe, Windows zwraca informacje o wybór użytkownika w tej struktury. Członek m_pd obiekt CPrintDialog jest strukturą PRINTDLG.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej struktury, zobacz PRINTDLG w dokumentacji systemu Win32.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz DVTARGETDEVICE w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::UpdateLink, CPrintDialog

Index