COleClientItem::SetIconicMetafile

BOOL SetIconicMetafile ( HGLOBAL hMetaPict );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hMetaPict

Uchwyt na metapliki używanych do rysowania ikonę elementu.

Uwagi

Buforuje metapliku używanych do rysowania ikonę elementu. Odzyskać metaplik, korzystając z GetIconicMetafile.

Parametr hMetaPict jest kopiowana do elementu; w związku z tym hMetaPict musi zostać uwolnione przez obiekt wywołujący.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::GetIconicMetafile

Index