COleClientItem::SetDrawAspect

nieważne SetDrawAspect ( DVASPECT nDrawAspect );

Parametry

nDrawAspect

Wartości z wyliczenia DVASPECT . Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa SetDrawAspect , aby ustawić "aspekt" lub widoku elementu. Aspekt określa, w jaki sposób towar ma być świadczone przez Rysowanie , gdy użyta domyślna wartość argumentu nDrawAspect tej funkcji.

Ta funkcja jest wywoływana automatycznie przez Zmienianie ikony (i innych okien dialogowych, które bezpośrednio wywołać okno dialogowe Zmienianie ikony) do umożliwiają aspektu wyświetlania ikony na żądanie użytkownika.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::GetDrawAspect, COleClientItem::Draw

Index