COleClientItem::Reload

BOOL Reload ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Zamknięcie i ponowne załadowanie elementu. Wywołanie funkcji Załaduj ponownie po aktywacji element jako element innego typu wywołania ActivateAs.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::ActivateAs

Index