COleClientItem::Release

wirtualne nieważne Release ( OLECLOSE dwCloseOption = OLECLOSE_NOSAVE );

Parametry

dwCloseOption

Flaga, określając, w jakich okolicznościach element OLE jest zapisywany po zwraca Państwu załadowany. Aby uzyskać listę możliwych wartości zobacz COleClientItem::Close.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby oczyścić zasoby używane przez element OLE. Wydanie jest wywoływany przez destruktor COleClientItem.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IUnknown::Release w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::Close, COleClientItem::Delete

Index