COleClientItem::OnUpdateFrameTitle

wirtualne BOOL OnUpdateFrameTitle ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ta funkcja pomyślnie zaktualizowano tytuł ramki, w przeciwnym razie zerowa.

Uwagi

Wywołana w ramach podczas aktywacji w miejscu zaktualizować pasek tytułu okna ramki. Domyślna implementacja nie zmienić tytuł okna ramki. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz tytuł innej ramki dla aplikacji, na przykładserwer aplikacji - element docname"(jak w"Microsoft Excel - Arkusz kalkulacyjny w RAPORCIE.DOC"). To jest zaawansowanym wykonać.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index