COleClientItem::OnShowItem

wirtualne nieważne OnShowItem ( );

Uwagi

Wywoływany przez ram do wyświetlenia elementu OLE, dzięki czemu całkowicie widoczne podczas edycji. Jest używana, gdy aplikacja kontenera obsługuje łącza do elementów osadzonych (oznacza to, że jeśli klasa dokumentu jest pochodną COleLinkingDoc). Ta funkcja jest wywoływana podczas aktywacji w miejscu lub element OLE jest źródłem łącza i użytkownik chce edytować. Domyślna implementacja uaktywnia pierwszy widok w dokumencie kontenera. Zastąpić tę funkcję przewijania dokumentu, tak aby element OLE jest widoczny.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleLinkingDoc

Index