COleClientItem::OnShowControlBars

wirtualne BOOL OnShowControlBars ( CFrameWnd * pFrameWnd, BOOL bShow );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wywołanie funkcji powoduje zmianę stanu paski kontroli; 0 Jeśli wywołanie nie powoduje żadnych zmian lub pFrameWnd nie wskaż polecenie Okno ramek kontenera.

Parametry

pFrameWnd

Wskaźnik, aby oknie ramki aplikacji kontenera. Może to być okno główne ramkę lub okno potomne MDI.

bShow

Określa, czy paski kontroli mają być pokazane lub ukryte.

Uwagi

Wywoływany przez ram pokazywać i ukrywać paski sterowania aplikacją kontenera. Ta funkcja zwraca wartość 0, jeśli paski kontroli są już w stanie określonej przez bShow. Taka sytuacja miałaby miejsce, na przykład, jeśli paski kontroli są ukryte i bShow jest Fałsz.

Domyślna implementacja usuwa paska narzędzi okna najwyższego poziomu ramki.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnInsertMenus, COleClientItem::OnSetMenu, COleClientItem::OnRemoveMenus, COleClientItem::OnUpdateFrameTitle

Index