COleClientItem::OnScrollBy

wirtualne BOOL OnScrollBy ( CSize sizeExtent );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element został przewijane; 0, jeśli element nie może być przewijana.

Parametry

sizeExtent

Określa odległości, w pikselach, aby przewinąć w x i y kierunkach.

Uwagi

Wywoływany przez ramy przewijanie elementu OLE w odpowiedzi na żądania z serwera. Na przykład jeśli element OLE jest częściowo widoczne, a użytkownik przesuwa poza obszar widoczny podczas edycji w miejscu, ta funkcja zostaje wywołana aby pozostawić widoczne. Domyślna implementacja nie działają. Zastąpić tę funkcję przewijania towaru określoną kwotę. Należy zauważyć, że z przewijania, widoczne części elementu OLE można zmienić. Wywołanie SetItemRects aktualizacji Prostokąt widoczny dla towaru.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceSite::Scroll w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::SetItemRects

Index