COleClientItem::OnGetItemPosition

wirtu&alne nieważne OnGetItemPosition ( CRectamp; rPosition );

Parametry

rPosition

Odwołanie do obiektu CRect , który będzie zawierać współrzędne położenia elementu.

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję Państwa OnGetItemPosition Aby uzyskać współrzędne elementu, który jest edytowany w miejscu. Współrzędne są piksele względem obszaru klienckiego okna aplikacji kontenera.

Domyślna implementacja tej funkcji nie działają. Aplikacje, które obsługują edycji w miejscu wymagają wykonania.

Omówienie OleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnActivate, COleClientItem::OnActivateUI

Index