COleClientItem::OnGetClipRect

wirtu&alne nieważne OnGetClipRect ( CRectamp; rClipRect );

Parametry

rClipRect

Wskaźnik do obiektu klasy CRect , który odbędzie się współrzędne Prostokątny wycinek elementu.

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję Państwa OnGetClipRect Aby uzyskać prostokątny wycinek współrzędne elementu, który jest edytowany w miejscu. Współrzędne są piksele względem obszaru klienckiego okna aplikacji kontenera.

Domyślna implementacja po prostu zwraca prostokąt klienta widoku, w którym element jest aktywny w miejscu.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnActivate

Index