COleClientItem::OnGetClipboardData

wirtualne COleDataSource * OnGetClipboardData ( BOOL bIncludeLink, LPPOINT lpOffset, LPSIZE lpSize );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu COleDataSource zawierających danych schowka.

Parametry

bIncludeLink

Ustaw to do Prawda , jeśli łącze dane mają zostać skopiowane do Schowka. Ustaw tę wartość false , jeżeli aplikacji serwer nie obsługuje łączy.

lpOffset

Wskaźnik Przesunięcie kursora z pochodzenia obiektu w pikselach.

lpSize

Wskaźnik do rozmiaru obiektu w pikselach.

Uwagi

Wywoływany przez RAM Aby uzyskać obiekt COleDataSource , zawierający wszystkie dane, które będą umieszczane w Schowku przez wywołanie CopyToClipboard lub funkcji członek DoDragDrop . Domyślnie ta funkcja wymaga GetClipboardData.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataSource, COleClientItem::CopyToClipboard, COleClientItem::GetClipboardData, COleDataSource::SetClipboard

Index