COleClientItem::OnDiscardUndoState

wirtualne nieważne OnDiscardUndoState ( );

Uwagi

Wywoływany przez ramy, gdy użytkownik wykonuje akcję, która odrzuca Państwo Cofnij podczas edycji elementu OLE. Domyślna implementacja nie działają. Zastąpić tę funkcję, jeśli polecenie Cofnij w aplikacji kontenera. W sieci zastępowanie odrzucić aplikacji kontenera Cofnij Państwo.

Jeśli serwer został napisany z biblioteki klas Microsoft Foundation, serwer może być przyczyną tej funkcji do wywołania przez wywołanie COleServerDoc::DiscardUndoState.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceSite::DiscardUndoState w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::DiscardUndoState

Index